Висвітлення основних аспектів методики підготовки фахівців архітекторів в Україні та закордоном

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кумейко, М. К.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто методичні аспекти підготовки архітекторів Київського національного університету будівництва та архітектури та Массачусетського технологічного інституту.
Опис
Ключові слова
Київський національний університет будівництва і архітектури, Массачусетський технологічний інститут, архітектурний факультет, методика підготовки, рейтинг, Киевский национальный університет строительства и архитектуры, Массачусетский технологический институт, архитектурный факультет, методика подготовки, Kyiv National University of Construction and Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Faculty of Architecture, training method, ranking, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Кумейко М. К. Висвітлення основних аспектів методики підготовки фахівців архітекторів в Україні та закордоном / М. К. Кумейко, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 156-161. - Бібліогр. : 5 назви.
Зібрання