Аналіз функціонально-планувальної структури районних будинків суду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Гейко, І. П.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються основні фактори, які впливають на функціонально-планувальну організацію районних будинків суду на території України. Розроблено планувальні схеми з відображенням основних функціональних зон та внутрішніх зв’язків приміщень. Розроблено порівняльний аналіз будівельно-нормативної бази адміністративних споруд епохи Радянського Союзу та періоду незалежності України.
Опис
Ключові слова
будинок районного суду, функціональна зона, приміщення, кількість суддів, цивільні та кримінальні справи, функціонально-планувальна організація, будівельно-нормативна база, адміністративні споруди, здание районного суда, функциональная зона, помещения, количество судей, гражданские и уголовные дела, функционально-планировочная организация, строительно-нормативная база, административные здания, building district court functional area, premises, number of judges, civil and criminal cases, functional planning organization, construction and regulatory framework, administrative buildings, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Гейко І. П. Аналіз функціонально-планувальної структури районних будинків суду / І. П. Гейко, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 204-214. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання