Структурування етапів комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні завдання та послідовність етапів виконання комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва (КОПЗБ). Запропоновано структуру геоінформаційного моделювання, яка допомагає скоротити тривалість робіт на етапах КОПЗБ. Визначено послідовність розроблення методик, які є підсистемами загальної системи геоінформаційного моделювання КОПЗБ та яка обумовлюється чітким взаємозв'язком інформаційного забезпечення ГІС з етапами традиційної загальної системи організаційної підготовки. Запропоновано послідовне розподілення вирішення завдань КОПЗБ за вісьмома блоками. Центральним ядром взаємоузгодження є блок з інструментом ГІС, який розкриває використання інформаційного забезпечення в складі організаційної підготовки і є сполучною ланкою між іншими блоками організаційної підготовки.
Опис
Ключові слова
комплексна організаційна підготовка зосередженого будівництва, КОПЗБ, геоінформаційне моделювання, ПОБ, кафедра організації та управління будівництвом
Бібліографічний опис
Малихін О. М. Структурування етапів комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва / О. М. Малихін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 139-144. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання