Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розкриваються базові принципи побудови дискретних образів плоских кривих ліній, рівняння яких записані у неявній формі. В контексті вирішення даної проблеми виконується порівняльний аналіз спеціального алгоритму застосування методу скінченних різниць у поєднанні з базовими співвідношеннями диференціальної геометрії, а також алгоритму побудови дискретної математичної моделі деякої сітчастої структури на площині з подальшим системним корегуванням форми цієї моделі шляхом перерозподілу величин параметрів жорсткості її ланок. Корегування здійснюється таким чином, щоб у результаті координати кожного із наперед визначеної множини вузлів дискретної моделі задовільнили відомому рівнянню плоскої кривої. Також проаналізовані переваги запропонованого підходу перед чисельним методом скінченних різниць.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, дискретні образи, неявні функції, чисельне моделювання, дискретные образы, неявные функции, численное моделирование, transport model, transport demand, base station, cell phones
Бібліографічний опис
Скочко В. І. Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі / В. І. Скочко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 372-383. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання