Розроблення алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот

Ескіз

Дата

2016

Автори

Федушко, Соломія Степанівна
Мельник, Дарина Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Вирішено актуальне наукове завдання розроблення методів перевірки достовірності персональних даних учасників віртуальних спільнот, а саме розробленню алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері якісного управління веб-спільнотами. Досліджено поняття віртуального інформаційного образу користувачів віртуальних спільнот українського сегмента Інтернету за допомогою комп'ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційних слідів користувачів Інтернету. Також розроблено алгоритм визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальної спільноти реальним його даним. Цей алгоритм є основою для розроблення програмних засобів формування інформаційного образу віртуальної спільноти та її учасників. Результативність та ефективність використання розроблених методів та засобів для вирішення завдань адміністрування віртуальних спільнот доведені апробацією програмного комплексу комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності даних користувачів Інтернету.

Опис

Ключові слова

алгоритм, веб-спільнота, інформаційне наповнення, веб-учасник, інформаційний слід, адекватність даних, інформаційний образ, персональні дані

Бібліографічний опис

Федушко С. С. Розроблення алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот / С. С. Федушко, Д. В. Мельник // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 132 - 138. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced