Фінансування інноваваційних проектів: джерела та проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Гойко, Анатолій Францович
Кузьмін, Валерій Геннадійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Джерелами фінансування інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих державних і комунальних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності; кошти будь- яких фізичних і юридичних осіб.
Опис
Ключові слова
фінансування інноваційних проектів, інноваційні проекти, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Гойко А. Ф. Фінансування інноваваційних проектів: джерела та проблеми / А. Ф. Гойко, В. Г. Кузьмін // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 64 – 67. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 5 назв.