Регіональна політика розвитку енергоефективних систем тепло- та водопостачання

Ескіз

Дата

2016

Автори

Малкін, Едуард Семенович
Журавська, Наталія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

На даний час в Україні існують великі проблеми з енергетичними ресурсами, а в недалекому майбутньому слід очікувати їх й щодо чистої питної води. В той же час способи теплопостачання та водопостачання майже не змінились за останніх 25 років, тобто не є передовими в світі та потребують суттєвого вдосконалення. Стаття, що пропонується, присвячена розробці передових технологій.

Опис

Ключові слова

регіональна політика, енергоефективні системи, розвиток енергоефективних систем, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, кафедра теплотехніки, кафедра теплопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Малкін Е. С. Регіональна політика розвитку енергоефективних систем тепло- та водопостачання / Е. С. Малкін, Н. Є. Журавська // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С.24 - 27. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced