Регіональна політика розвитку енергоефективних систем тепло- та водопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
На даний час в Україні існують великі проблеми з енергетичними ресурсами, а в недалекому майбутньому слід очікувати їх й щодо чистої питної води. В той же час способи теплопостачання та водопостачання майже не змінились за останніх 25 років, тобто не є передовими в світі та потребують суттєвого вдосконалення. Стаття, що пропонується, присвячена розробці передових технологій.
Опис
Ключові слова
регіональна політика, енергоефективні системи, розвиток енергоефективних систем, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, кафедра теплотехніки, кафедра теплопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Малкін Е. С. Регіональна політика розвитку енергоефективних систем тепло- та водопостачання / Е. С. Малкін, Н. Є. Журавська // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С.24 - 27. - Бібліогр. : 9 назв.