Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігона

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі наведено результати калібрування цифрової камери безпілотного літального апарата за матеріалами аерознімання тестового полігона. Польове калібрування полягало у порівнянні визначених координат 36 маркованих опорних точок на аерознімку з даними тахеометричного знімання.Отримані матеріали знімань були опрацьовані у програмних комплексах Delta Digitals та Surfer. У програмному пакеті Surfer побудовано цифрові моделі тестоб’єкта, векторні діаграми та 3D-моделі геометричних спотворень координат марок тестового полігона. Аналіз результатів дає підставу для висновку про можливість використання матеріалів знімання з БПЛА для вирішення геодезичних завдань та знімання невеликих територій з метою великомасштабного картографування.
Опис
Ключові слова
аерознімання, камера, БПЛА, калібрування камери, цифрові дані, польове калібрування, лабораторне калібрування, цифрова модель, тест-об’єкт, програмне забезпечення, Surfer, Delta Digitals, Statistica 10
Бібліографічний опис
Куліковська О. Є. Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігона / О. Є. Куліковська, Ю. Ю. Атаманенко, О. К. Копайгора // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 218-227. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання