Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігона

Ескіз

Дата

2018

Автори

Куліковська, О. Є.
Атаманенко, Ю. Ю.
Копайгора, О. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі наведено результати калібрування цифрової камери безпілотного літального апарата за матеріалами аерознімання тестового полігона. Польове калібрування полягало у порівнянні визначених координат 36 маркованих опорних точок на аерознімку з даними тахеометричного знімання.Отримані матеріали знімань були опрацьовані у програмних комплексах Delta Digitals та Surfer. У програмному пакеті Surfer побудовано цифрові моделі тестоб’єкта, векторні діаграми та 3D-моделі геометричних спотворень координат марок тестового полігона. Аналіз результатів дає підставу для висновку про можливість використання матеріалів знімання з БПЛА для вирішення геодезичних завдань та знімання невеликих територій з метою великомасштабного картографування.

Опис

Ключові слова

аерознімання, камера, БПЛА, калібрування камери, цифрові дані, польове калібрування, лабораторне калібрування, цифрова модель, тест-об’єкт, програмне забезпечення, Surfer, Delta Digitals, Statistica 10

Бібліографічний опис

Куліковська О. Є. Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігона / О. Є. Куліковська, Ю. Ю. Атаманенко, О. К. Копайгора // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 218-227. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced