Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано існуючі еволюційні методи вирішення організаційно-технологічних питань та їх оновлення відповідно до набору нових евристик відбору, вірогідності їх вибору в операторах мутації і принципах формування початкового покоління в еволюційно-генетичних алгоритмах та з метою адаптації і генезису будівельної організації до сучасних умов виробництва.
Опис
Ключові слова
еволюційно-генетичний алгоритм, генетичні оператори, евристики відбору, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Доненко В. І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій / В. І. Доненко, В. М. Погорельцев, Д. О. Приходько // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 18 - 22. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання