Регіональний аспект політичної легітимації влади в Україні

Ескіз

Дата

2015

Автори

Чубаєвський, Віталій Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Легітимність політичної влади є однією з ключових проблем суспільно- політичного життя країни, оскільки від рівня її підтримки населенням залежить не лите доля конкретних носіїв владних повноважень, а й майбутнє країни. Високий рівень громадської підтримки в умовах стабільності й суспільного спокою дозволяє владі зосередитися на вирішенні нагальних завдань, що постали перед суспільством і, навпаки, брак її підтримки ставить під загрозу існування режиму.

Опис

Ключові слова

легітимність політичної влади, політична легітимізація влади

Бібліографічний опис

Чубаєвський В. І. Регіональний аспект політичної легітимації влади в Україні / В. І. Чубаєвський // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 231-236. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset