Теорія прийняття рішень : конспект лекцій

Ескіз

Дата

2024

Автори

Горда, Олена Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням існуючих математичних методів та алгоритмів. У другій частині конспекту лекцій розглянуті методи експертних оцінок, прийняття рішень в умовах ризиків і невизначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні інтелектуальні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології».

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, задачі прийняття рішень, експертні оцінки, ризики

Бібліографічний опис

Горда О. В. Теорія прийняття рішень : конспект лекцій для студ. спец. : 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» : у 2 ч. / О. В. Горда ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Ч. 2. - Київ : КНУБА, 2024. - 144 с. - Бібліогр. : с. 144.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced