Реінтеграція тимчасово окупованих територій України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Явір, Віра Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Без вивчення теоретико-методологічних засад політики реінтеграції, без розуміння суті явища, змістовного наповнення цього політико-правового феномену, без визначення місця (позиціонування) політики реінтеграції у державній етнонаціональній політиці України, неможливе напрацювання ефективної моделі реінтеграції окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим до складу України. Проблема практично не досліджена українською наукою. Для початку звернемося до визначення реінтеграції. Політичні словники визначають реінтеграцію як 1) відновлення єдиного цілого; 2) повторне об’єднання того, що раніше розкололося, розпалося, дезінтегрувалося; 3) включення, залучення до певної спільноти. Адже латинський префікс «re» вказує на повторну, відновлювальну дію + «integratio», що означає відновлення цілісності, возз’єднання (1).
Опис
Ключові слова
реінтеграція, тимчасово окуповані території, політика інтеграції
Бібліографічний опис
Явір В. А. Реінтеграція тимчасово окупованих територій України / В. А. Явір // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 272 - 276. - Бібліогр. : 7 назв.