Деякі проблеми реконструкції кінотеатру ©Росія» в м. Вінниця

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Петровська А. В.
Зиміна С. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті надаються факти з історії виникнення та розвитку міста Вінниці , розглядаються деякі проблеми , що виникають в процесі реконструкції кінотеатру ©Росія» , запропоновані варіанти архітектурного об’єму кінотеатру після реконструкції.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, кінотеатр ©Росія», м . Вінниця, проблеми реконструкції, кинотеатр ©Россия», г . Винница, проблемы реконструкции, сinema "Russia", Vinnitsa, reconstruction problems

Бібліографічний опис

Петровська А. В. Деякі проблеми реконструкції кінотеатру ©Росія» в м. Вінниця / А. В. Петровська, С. Б. Зиміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 341-347. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced