Становлення мережі дитячих лікувальних закладів України, як об"єкта містобудівного проектування у період з 1980-90 рр. ХХ ст. по початок ХІ ст.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Булах, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто особливості становлення мережі дитячих лікувальних закладів, як складової існуючої мережі закладів охорони здоров'я України, як об'єкта містобудівного проектування у період з 1980-90 рр. ХХ ст. по початок ХІ ст. Розглянуті класифікації закладів охорони здоров'я в залежності від зон впливу і здійснюваних функцій (дільничні, районні, центральні районні, окружні, центральні окружні, міські, обласні, крайові і республіканські лікарні), а також в залежності від виду наданої допомоги (загальнопрофільні, спеціалізовані, швидкої медичної допомоги). Особлива увага у статті приділена дослідженню провідних принципів проектування мережі закладів охорони здоров'я, які були покладені в основу діяльності системи медичного обслуговування в зазначений період державності України.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, архітектура, дитячі лікувальні заклади, мережа закладів охорони здоров'я України, містобудування

Бібліографічний опис

Булах І. В. Становлення мережі дитячих лікувальних закладів України, як об"єкта містобудівного проектування у період з 1980-90 рр. ХХ ст. по початок ХІ ст. / І. В. Булах // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 319-326. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced