Онтологічне дослідження міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одне з основних завдань концептуального моделювання предметної сфери це необхідність одержання з масиву вихідної інформації відомостей, які потрібні для вирішення конкретних проблем. Сучасні моделі подання та інтеграції інформаційних ресурсів активно розвиваються і впроваджуються в практику. Найважливішим елементом сучасних інформаційних технологій є онтології, які дозволяють провести аналіз семантики інформації про предметну сферу з метою її ефективного використання, подання та перетворення. Тому онтології набули поширення в рішенні проблем подання знань про предметну область, інженерію знань, семантичної інтеграції інформаційних ресурсів і т.д. У статті розглядаються принципи онтологічного підходу до отримання предметно-орієнтованих знань із множини природно мовних текстів, їх формально-логічного подання та прикладної обробки на прикладі дефініції «міське середовище». Застосування системного онтологічного підходу дозволяє формально описати предметну сферу, уточнити поняття предметної сфери та визначити загальну термінологічну базу. Показано, що онтології предметних сфер будуються як категорійно-понятійний апарат предметної сфери на основі дослідження підручників, навчальних посібників і монографій.
Опис
Ключові слова
онтологія, інженерія знань, складно-структурована предметна сфера, міське середовище, кафедра геоінформатики і фотограмметрії
Бібліографічний опис
Патракеєв І. М. Онтологічне дослідження міського середовища / І. М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 159-168. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання