Феномен урбанізму в сучасних умовах

Ескіз

Дата

2023

Автори

Балабан, Євген
Бойко, Сергій
Бондаренко, Віталій
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасного світу є прискорення процесів урбанізації, що спричиняє значні зміни в бутті людини та суспільства. Міський спосіб життя формує тип особистості зі специфічними рисами та особливостями поведінки. Урбанізація є тим глибоким неоднозначно-багатогранним процесом, який характеризується не тільки кількісними змінами, стрімким збільшенням частки міського населення та інтенсивним формуванням поселенських міських структур. Процеси урбанізації активно і якісно впливають на всю структурно-просторову організацію життєдіяльності, зміну цінностей, соціальних ролей і стереотипів. Пріоритетним на законодавчому рівні задекларовано перехід до територіально спрямованої політики розвитку держави з особливим акцентом на міста й агломерації як центри економічного зростання, здатні поширювати свій вплив на прилеглі території та на розвиток регіону в цілому. Визнано необхідність забезпечення реального зв’язку стратегічних документів соціально-економічного та просторового розвитку територій, перенесення на рівень територіальної громади можливості самостійно визначати власні пріоритети розвитку відповідно до наявних ресурсів та економічного потенціалу співмірно для економічних, соціальних і екологічних потреб.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, сучасні умови, урбанізація, феномен

Бібліографічний опис

Феномен урбанізму в сучасних умовах / Є. Балабан, С. Бойко, В. Бондаренко, Р. Кубанов //Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 16 – 19. – Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced