Експериментальні дослідження рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі представлені результати досліджень рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля. Рекреаційне навантаження визначалось шляхом натурного обліку часу перебування відпочиваючих на пробних ділянках та в подальшому розрахунковим шляхом для всієї території туристичного комплексу, враховуючи кількість відпочи-ваючих на цій території. Визначена гранична місткість рекреаційної зони, запропоновані перспективи її сталого розвитку.
Опис
Ключові слова
ландшафтні комплекси, рекреаційне навантаження, гранич-на місткість, екологічний туризм
Бібліографічний опис
Триснюк Т. В. Експериментальні дослідження рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля / Т. В. Триснюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 31-36. - Библиогр. : 5 назв.
Зібрання