Інтелектуальний аналіз земного покриву території україни на основі даних Globeland 30

Ескіз

Дата

2017

Автори

Путренко, Віктор Валентинович
Пашинська, Наталія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуто аналіз та типізацію земного покриву території України для цілей державного територіального управління та адміністрування з використанням даних продукту глобальної класифікації земного покриву Globeland 30. Для проведення типізації використовувався набір методів ГІС-аналізу, зокрема обробки растрових наборів даних, отримання тайлових мозаїк та конвертації, обробки векторних даних шляхом перекласифікації та зональної статистики, методи кластеризації, зокрема метод побудови карт самоорганізації Кохонена для цілей кластеризації та типізації адміністративних одиниць. На основі цих даних проведено типізацію адміністративних одиниць та отримано розподіл на 9 кластерів, які відображають основні типи землекористування в Україні. Таким чином, було отримано групи районів, які за своїм територіальним положенням, спеціалізацією та особливостями розвитку мають подібні структури землекористування. Отримані результати типізації є основою для формування та корегування програм територіального розвитку на рівні адміністративних одиниць, контролю за природоохоронною, сільськогосподарською та містобудівною діяльністю.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний аналіз, супутникові знімки, земний покрив, землекористування, ГІС-аналіз, карти самоорганізації Кохонена, кластеризація

Бібліографічний опис

Путренко В. В. Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30 / В. В. Путренко, Н. М. Пашинська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 117 - 125. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset