Будівельне право як новий напрям підготовки юристів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Мамонтов, Ігор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Сфера будівельної діяльності є складним комплексом суспільних відносин, у середовищі якого задіяні робітники і фахівці різних рівнів кваліфікації, матеріальні ресурси та здійснюється техногенний вплив на навколишнє середовище. Ці відносини регулюються законами та комплексом підзаконних нормативно-правових актів, які за родом свого регулювання складають галузь будівельного права.

Опис

Ключові слова

будівельне право, напрям підготовки юристів

Бібліографічний опис

Мамонтов І. О. Будівельне право як новий напрям підготовки юристів / І. О. Мамонтов // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 362-364.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset