Будівельне право як новий напрям підготовки юристів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Сфера будівельної діяльності є складним комплексом суспільних відносин, у середовищі якого задіяні робітники і фахівці різних рівнів кваліфікації, матеріальні ресурси та здійснюється техногенний вплив на навколишнє середовище. Ці відносини регулюються законами та комплексом підзаконних нормативно-правових актів, які за родом свого регулювання складають галузь будівельного права.
Опис
Ключові слова
будівельне право, напрям підготовки юристів
Бібліографічний опис
Мамонтов І. О. Будівельне право як новий напрям підготовки юристів / І. О. Мамонтов // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 362-364.