Cистема формалізації процесів організації будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано використовувати цілісну систему формалізації процесів організації будівництва для зменшення відхилень фактичних термінів виконання робіт від їх планових значень (згідно проекту виконання робіт або проекту організації будівництва). Запропоновано методичний підхід до організаційно-структурного забезпечення будівництва згідно з яким будівельні процеси пропонується розглядати за принципом «чорної скриньки», де на вході знаходяться учасники будівництва, ресурси, проектно-кошторисна документація, а на виході фактичні показники виконання будівельного процесу (терміни, трудомісткість і вартість будівництва), які внаслідок дії різноманітних факторів відхиляються від планових показників,розрахованих у складі проектної документації. Для вирішення комплексного завдання щодо покращення якості інформаційного обміну між учасниками будівельного процесу та підвищення точності прогнозування запропоновано організаційно-технологічну модель «Інф-буд», яка призначена для удосконалення інформаційного обміну учасників будівельного процесу, та модель «Рес-буд», яка призначена для прогнозування відхилень реальних термінів постачання ресурсів від проектних.
Опис
Ключові слова
будівельне підприємство, формалізація процесів організації будівництва, будівельний процес, проект виробництва робіт, проект організації будівництва, кафедра організації і управління будівництвом
Бібліографічний опис
Зельцер Р. Я. Система формалізації процесів організації будівництва / Р. Я. Зельцер, Д. В. Дубінін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 184 - 191. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання