До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних інформаційних систем

Ескіз

Дата

2010

Автори

Задоров, В. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано переосмислення деяких загальносистемних понять з метою їх використання під час створення онтології такої специфічної предметної області інформатики, як технологія системного аналізу і проектування комп’ютерних інформаційних систем на ранніх етапах розробки попереднього системного проекту майбутньої ІТ, тобто на етапі розробки вимог до ІТ та управління ними.

Опис

Ключові слова

організаційні антропогенні системи (ОАГС), онтології інформатики (система понять), технологія системного аналізу та синтезу КІС (ТСАС КІС), предметна область (ПО), комп’ютерні інформаційні системи (КІС), онтології предметних областей, вимоги до створення КІС, попередній системний проект КІС, системний проект КІС, що уточнюється та розвивається разом з розвитком підприємства, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Задоров В. Б. До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних інформаційних систем / В. Б. Задоров // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 56 - 65. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset