Психологічна та управлінська характеристика якостей сучасного керівника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Сергієнко, Роман
Гаврук, Ярослав
Шеремет, Наталія
Кубанов, Руслан
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сьогодні все більше приділять уваги питанням управління колективом. Людський фактор стає вирішальним у вмілому управлінні організацією. В кожному конкретному випадку управління в будь – якій сфері діяльності та успіх функціонування організації залежить від особистих якостей менеджера, від його вміння працювати з людьми. З іншого боку, система управління в державі потребує кардинальних змін. З кожним роком зростає потреба у висококваліфікованих управлінських кадрах, які володіють усіма необхідними для ефективного управління якостями, а також схильні до постійного вдосконалення своїх вмінь та знань. Як правило, не завжди оволодіння основами мистецтва управління забезпечує ефективність діяльності керівника. В такому випадку велике значення має індивідуальна схильність людини до виконання управлінської роботи. Для здійснення ефективного управління та отримання організацією позитивних економічних результатів необхідне раціональне поєднання професійної компетентності з особистими якостями керівника.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, характеристика, якість, психологічна, управлінська, сучасний, керівник
Бібліографічний опис
Психологічна та управлінська характеристика якостей сучасного керівника / Р. Сергієнко, Я. Гаврук, Н. Шеремет, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 92 – 94. – Бібліогр. : 5 назв.