Екологічний вимір стану національної безпеки

Ескіз

Дата

2014

Автори

Яценко, Л. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті запропоновані перелік кількісних критеріїв та їх порогові значення, що в достатній мірі характеризують стан національної безпеки в екологічній сфері. Ці показники можуть бути використані для оцінки змін природного середовища під впливом посилення антропогенного навантаження для своєчасного виявлення екологічних ризиків та загроз національній безпеці в екологічній сфері і своєчасного реагування на них.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, екологічна рівновага, природне середовище, індикатори, порогові значення

Бібліографічний опис

Яценко Л. Д. Екологічний вимір стану національної безпеки / Л. Д. Яценко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 23 - 31 – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced