Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств

Ескіз

Дата

2017

Автори

Поколенко, Вадим Олегович
Малихіна, Оксана Михайлівна
Чуприна, Юрій Анатолійович
Горбач, Максим Володимирович
Волошина, Тетяна Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Статтю присвячено вирішенню науково-прикладної задачі започаткування та впровадження інноваційної технології оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств-виконавців (стейкхолдерів) будівельних проектів. Розроблено процесно-орієнтовану технологію оцінки якості менеджменту TAQM (абревіатура від англ. “Technology assessment of quality management”), яку запроваджено в практику управління та економічної діагностики будівельних підрядних підприємств. Зміст, ієрархія параметрів та розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостям операційної системи будівельних підрядних підприємств (БПП), вимогам середовища будівельного проекту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового та фінансового потенціалу БПП в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проекту.

Опис

Ключові слова

технологія оцінки якості менеджменту (TAQM), будівельне підрядне підприємство, ієрархічна система параметрів оцінки, стейкхолдер будівельного проекту, інтегрований показник якості менеджменту, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств / В. О. Поколенко, О. М. Малихіна, Ю. А. Чуприна [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 146-152. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset