Концептуальна модель офісу управління проектами органічного виробництва

Ескіз

Дата

2016

Автори

Фесенко, Тетяна Григорівна
Фесенко, Григорій Васильович
Фесенко, Галина Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано сучасні наукові дослідження в контексті прийняття рішень у проектах агропромислового комплексу, а також практику використання технологій органічного виробництва українськими та зарубіжними сільськогосподарськими підприємствами. Проведено критичний аналіз Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу (АПК) Луганської області на 2016-2020 рр. Наведено аргументи щодо впровадження технологій органічного виробництва для вирішення проблем АПК Луганщини. Окреслено місце офісу управління проектами органічного виробництва в системі управління інтеграцією програми. Запропоновано «контентні вставки» базової моделі проектного офісу, зокрема: «організаційна структура управління кооперацією агроформувань», «команда управління проектом з агроекологочутливими компетенціями», «центр технічного сервісу органічного виробництва» і т.ін. Запропонована концепція організації офісу управління проектами органічного виробництва здатна акумулювати організаційно-технічні можливості агроформувань для забезпечення системного управління агроекологічними проектами.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток АПК, офіс управління проектами органічного виробництва, трансфер знань, програма розвитку АПК

Бібліографічний опис

Фесенко Т. Г. Концептуальна модель офісу управління проектами органічного виробництва / Т. Г. Фесенко, Г. В. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 92-100. - Бібліогр. : 27 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset