Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
За даними польового опробування ґрунтового покриву та атомно-адсорбційних аналізів проб ґрунтів на вміст важких металів Hg, As, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Сr складені бази даних та поелементні техногеохімічні карти, а їх сумісний аналіз з ландшафтною картою став основою для побудови екологічної та геоекологічного районування картосхем.
Опис
Ключові слова
атомно-адсорбційний аналіз, важкі метали, техногео-хімічна, ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми
Бібліографічний опис
Радловська К. О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля / К. О. Радловська // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2013. – Вип. 13. – С. 35 – 43. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання