Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля

Ескіз

Дата

2013

Автори

Радловська, К. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

За даними польового опробування ґрунтового покриву та атомно-адсорбційних аналізів проб ґрунтів на вміст важких металів Hg, As, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Сr складені бази даних та поелементні техногеохімічні карти, а їх сумісний аналіз з ландшафтною картою став основою для побудови екологічної та геоекологічного районування картосхем.

Опис

Ключові слова

атомно-адсорбційний аналіз, важкі метали, техногео-хімічна, ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми

Бібліографічний опис

Радловська К. О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля / К. О. Радловська // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2013. – Вип. 13. – С. 35 – 43. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset