Моделювання події радіаційного забруднення локальних територій в умовах невизначенності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Кряжич, О. О.
Коваленко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТІГІП
Анотація
У статті наведений підхід до створення моделей радіаційного забруднення міста або регіону у випадку техногенної аварії. Досліджені особливості моделювання радіаційного забруднення та умови невизначеності для таких ситуацій. Запропоновані алгоритми процедур для збалансування моделей у просторі та часі, а також варіант вирішення проблеми використання системного підходу при реалізації моделей радіаційного забруднення
Опис
Ключові слова
модель, алгоритм, система, обстеження, керуючий вплив, радіаційне забруднення
Бібліографічний опис
Кряжич, О. О. Моделювання події радіаційного забруднення локальних територій в умовах невизначеності / О. О. Кряжич, О. В. Коваленко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : О. В. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : ІТІГІП, 2015. – Вип.19. – С. 100-112. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання