Соціальна нерівність як виклик регіональному розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Лепіхов, Андрій Валерійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Аналіз перебігу подій в Україні дозволяє констатувати, що в умовах постійної пролонгації гасел демократії на регіональному рівні не вживаються адекватні заходи щодо вирішення однієї із найгостріших проблем − подолання соціальної нерівності. Загалом Україна належить до країн зі значними масштабами розшарування населення за доходами – за експертними оцінками значення коефіцієнта Джині-Тейла перевищує 45%. Основний внесок у загальну нерівність робить малочисельна група (5−15%, за різними оцінками) людей з високими доходами, що мають принципово іншу структуру та якісно інший рівень споживання [1, c. 30].
Опис
Ключові слова
соціальна нерівність, регіональний розвиток
Бібліографічний опис
Лепіхов А. В. Соціальна нерівність як виклик регіональному розвитку / А. В. Лепіхов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 231 - 235. - Бібліогр. : 3 назви.