Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій

Ескіз

Дата

2018

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Дружинін, Максим Андрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обґрунтовано методології та прикладний інструментарій організації «біосферосумісного будівництва», що реалізуються у форматі сучасного будівельного девелопменту, з врахуванням оновлюваних національних стандартів екологічного та енергоощадного будівництва. Зазначений інструментарій формалізовано пов’язує тривалість, ресурсомісткість, організаційно-технологічні та функціональні характеристики реалізації будівельного проекту з мультифакторною аналітичною основою забезпечення біосферо сумісності будівництва. Одним з критеріїв біосферосумісності будівництва та екологізації середовища в сучасному розумінні стало створення санітарно-захисних зон промислових підприємств, що мало гарантувати охорону здоров’я населення від шкідливого впливу викидів промисловості та інших джерел забруднення довкілля. Докорінна зміна якості та техніко-технологічних характеристик санітарно-захисних зон промислових підприємств в постіндустріальний період; оцінка впливу території на компактність міського плану та систему міських інженерно-транспортних комунікацій привела до зміни відношення до міської території як до ресурсу, який має високу товарну вартість. Розроблено теоретико-методичні та прикладні передумови адаптації організаційно-технологічного інструментарію девелопменту будівельних проектів для рекреаційно-продуктивного відновлення територій.

Опис

Ключові слова

будівельний девелопмент, проект, санітарно-захисні зони, рекреаційно-продуктивне відновлення територій, біосферосумісне будівництво, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 201 - 207. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced