Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладена постановка задачі щодо аналізу реакцій оболонки на ударні навантаження з урахуванням суттєвої нелінійності матеріалу оболонки Приведені теоретичні положення дають змогу побудувати ефективні алгоритми розв’язання задач динаміки оболонкових конструкцій.
Опис
Ключові слова
оболонка, ударні навантаження, перехідний процесс, шарова частина тензора напружень, ідеальна пластичність
Бібліографічний опис
Легостаєв А. Д. Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 43-46. - Бібліогр. : 2 назви
Зібрання