Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах

Ескіз

Дата

2014

Автори

Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладена постановка задачі щодо аналізу реакцій оболонки на ударні навантаження з урахуванням суттєвої нелінійності матеріалу оболонки Приведені теоретичні положення дають змогу побудувати ефективні алгоритми розв’язання задач динаміки оболонкових конструкцій.

Опис

Ключові слова

оболонка, ударні навантаження, перехідний процесс, шарова частина тензора напружень, ідеальна пластичність

Бібліографічний опис

Легостаєв А. Д. Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 43-46. - Бібліогр. : 2 назви

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced