Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності

Анотація
Розглянуто концептуальну модель інформаційної технології оцінювання результатів наукової діяльності науковців, вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. Обґрунтовано необхідність розробки даної технології. Запропоновано функціонально-модульний підхід до побудови інформаційної технології. Розглянуто основні завдання та принципи функціонування кожного з трьох модулів технології. В роботі розглянуто основні джерела збору інформації та завдання її первинної обробки. Сформовано основні вимоги до модуля зберігання інформації. Розглянуто основні задачі аналізу інформації, зокрема задачі оцінювання результатів, кластеризації діяльності за напрямами та прогнозування перспектив розвитку наукової діяльності. В статті наведено пропозиції щодо перспектив впровадження технології.
Опис
Ключові слова
оцінювання, наукова діяльність, збирання інформації, кластеризація, концептуальна модель, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи / А. О. Білощицький, О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 163-168. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання