CFD моделювання поширення забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Використовуючи методи CFD моделювання, польових досліджень та ГІС-аналізу, досліджені та верифіковані шляхи поширення ЗР в умовах міської забудови для 8 основних напрямків поширення повітряних мас на основі побудованої тривимірної моделі об'єкта дослідження, а також детерміновані основні особливості архітектурних форм та міського планування, які сприяють поширенню забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови
Опис
Ключові слова
CFD, моделювання поширення забруднень, урбоекологія, вплив архітектури
Бібліографічний опис
Яремич А. В. CFD моделювання поширення забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови / А. В. Яремич, С. Д. Ісаєв // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : Юстон, 2016. - Вип. 22. – С. 40-50. - Библиогр. : 5 назв.
Зібрання