Архитектурная пластика как часть визуально-информационной системы исторических городов

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються питання, пов'язані з особливостями взаємодії архітектурної пластики історичної забудови як носія інформації й сучасних засобів візуально-інформаційної системи міста.
Опис
Ключові слова
візуально-інформаційна система, архітектурна пластика, міське сердовище
Бібліографічний опис
Позднякова Н. П. Архитектурная пластика как часть визуально-информационной системы исторических городов / Н. П. Позднякова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С.105-110 - Бібліогр : 12 назв.
Зібрання