Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гончаренко, Тетяна Андріївна
Пороховніченко, Ірина Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто наявні підходи щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією рельєфу території під забудову. Визначено групи завдань та обсяги інформації на стадіях ескізного та робочого проектування генеральних планів. Досліджено методи вертикального планування та підрахунку об’ємів земляних робіт. Проаналізовано критерії оптимальності прийняття рішень залежно від конкретної планувальної ситуації. На основі цього аналізу виявлена комплексність задачі створення проектного рельєфу та надана її декомпозиція. Запропонована власна модель процесу автоматизованого розв’язання поставленої задачі, математично сформульована задача оптимізації проектних відміток та підтверджена необхідність розробки інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.

Опис

Ключові слова

генеральний план, інженерна підготовка території, вертикальне планування, топоплан, цифрова модель поверхні, цифрова модель рельєфу, цифрова модель ситуації, проектний рельєф, проектні відмітки, об’єми земляних робіт, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гончаренко Т. А. Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову / Т. А. Гончаренко, І. А. Пороховніченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 138 - 144. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset