Діагностика втрат електроенергії в електричних мережах для формування портфеля проектів з урахуванням рівня спостережності

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто модель діагностики втрат електроенергії в електричних мережах для формування портфеля проектів з урахуванням рівня спостережності. Визначено принципи ощадливого виробництва та їх застосування з метою формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах на основі системи діагностики. Запропоновано модель технологічного аудиту енергосистеми щодо втрат на основі параметрів ощадливого виробництва. Модель класифікує втрати за класами А,В,С щодо вузлів електромережі. Визначення рівня спостережності мереж енергопостачання проводиться на основі шістнадцяти параметрів управління. Побудовано матричну модель щодо пофідерного аналізу втрат та рівня спостережності мережі. Раціональний рівень спостережності визначається мінімальними сумарними витратами на збільшення рівня спостережності та втратами у електромережі.
Опис
Ключові слова
ощадливе виробництво, діагностика втрат, портфель проектів, втрати електроенергії, рівень спостережності, фідер, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Ачкасов І. А. Діагностика втрат електроенергії електричних мережах для формування портфеля проектів з урахуванням рівня спостережності / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 11-15. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання