Структура макроконвеєру задач системи автоматизованого управління ГСРП

Ескіз

Дата

2010

Автори

Цюцюра, С. В.
Горда, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Надано опис макроконвеєра завдань в рамках САПР систем автоматизованого управління на базі слідкуючого рульового гідропроводу (ГСРП). Розглянуто важливу науково-прикладну задачу – дослідження поведінки управляючого гідроприводу в перехідних процесах на базі розробки системи автоматизованого управління на основі макроконвеєру задач. Деталізовано структуру макроконвеєра задачі проектування автоматизованого управління ГСРП, склад та призначення його структурних компонентів. Запропоновано підхід до побудови макроконвеєра САПР САУ ГСРП, а також шляхи його програмної реалізації.

Опис

Ключові слова

САПР САУ ГСРП, гідропривід, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Цюцюра С. В. Структура макроконвеєру задач системи автоматизованого управління ГСРП / С. В. Цюцюра, Д. О. Горда // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 53 - 56. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset