Принципи символізації архітектурно-художнього образу міського середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Булах, Ірина Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У дисертації досліджується актуальна проблема теоретичного обґрунтування і формування архітектурно-художнього образу міського середовища на основі досвіду символізації у філософії, літературі, образотворчому мистецтві, містобудуванні та архітектурі. Дослідження проводилось на мікро-, локальному, макро- і глобальному рівнях символізації міського середовища. У роботі визначені головні процеси художнього образотворення (аналогізація, схематизація, алегоризація і символізація). Сформульовано принципи символізації архітектурно- художнього образу міського середовища (комунікативність, трансформативність, комутативність і метаморфічність). Запропонована ідеалізована структурно-логічна модель. Розроблена методика образотворення, яка включає етапи дивергенції, трансформації, конвергенції і інтеграції. Виявлені методи просторово-часового розвитку залучених аналогій; з'ясування подібності і відмінності, роз'єднаності і поєднаності у схемах образотворення; комплексні і системні методи узагальнення аналогій і схем в алегоріях; зображальні і виражальні методи символічного відображення образу.
Опис
Ключові слова
архітектурно-художній образ, символізація, принципи символізації, аналогізація, схематизація, алегоризація
Бібліографічний опис
Булах І. В. Принципи символізації архітектурно-художнього образу міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Булах Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2016. - 21 с. - Бібліогр. : с. 15 - 16.
Зібрання