Місцеве самоврядування як базова засада формування громадянського суспільства: методологія обґрунтування та проблеми практичної реалізації

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Сформульована вище постановка проблеми концептуально (в теоретичному плані) та практично стосується головним чином двох феноменів – громадянського суспільства та місцевого самоврядування. Саме через розуміння поняття «громадянське суспільство» є можливість не лише осмислити сутність самоврядних начал громадськості, самоуправління, але й виокремити ті проблеми, що притаманні, зокрема, механізму державного управління в сучасній Україні. Не вдаючись у детальний розгляд феномену «громадянське суспільство», вкажемо лише на головне, що є базисом для розгляду означеної нами проблеми.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, формування громадянського суспільства, громадянське суспільство
Бібліографічний опис
Головатий М. Ф. Місцеве самоврядування як базова засада формування громадянського суспільства: методологія обґрунтування та проблеми практичної реалізації / М. Ф. Головатий // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 150 - 155. - Бібліогр. : 18 назв.