Місцеве самоврядування як базова засада формування громадянського суспільства: методологія обґрунтування та проблеми практичної реалізації

Ескіз

Дата

2016

Автори

Головатий, Микола Федорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сформульована вище постановка проблеми концептуально (в теоретичному плані) та практично стосується головним чином двох феноменів – громадянського суспільства та місцевого самоврядування. Саме через розуміння поняття «громадянське суспільство» є можливість не лише осмислити сутність самоврядних начал громадськості, самоуправління, але й виокремити ті проблеми, що притаманні, зокрема, механізму державного управління в сучасній Україні. Не вдаючись у детальний розгляд феномену «громадянське суспільство», вкажемо лише на головне, що є базисом для розгляду означеної нами проблеми.

Опис

Ключові слова

місцеве самоврядування, формування громадянського суспільства, громадянське суспільство

Бібліографічний опис

Головатий М. Ф. Місцеве самоврядування як базова засада формування громадянського суспільства: методологія обґрунтування та проблеми практичної реалізації / М. Ф. Головатий // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 150 - 155. - Бібліогр. : 18 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset