Обгрунтування точності геодезичного забезпечення будівельних конструкцій на основі аналізу їх роботи як пружних тіл: стан і перспективи

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано сучасний стан та перспективи використання методів розрахунку точності геодезичних робіт під час будівництва й експлуатації інженерно-будівельних об’єктів на підставі аналізу напружено-деформованого стану конструкцій. Досліджено основні фактори та їх вплив на точність геодезичних робіт за цим методом. Виділено напрями перспективних досліджень, а саме: всебічне врахування навантажень на конструкцію, точне визначення варіацій показників міцності бетону та сталі, а також ефективне застосування Гауссового показника надійності для всіх без винятку споруд.
Опис
Ключові слова
геодезичне забезпечення, напружено-деформований стан, навантаження, Гауссів показник надійності, геодезическое обеспечение, напряженно-деформированное состояние, Гауссов показатель надежности
Бібліографічний опис
Бачишин Б. Д. Обгрунтування точності геодезичного забезпечення будівельних конструкцій на основі аналізу їх роботи як пружних тіл: стан і перспективи / Б. Д. Бачишин // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 6-12. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання