Побудова й оцінка баз знань систем управління знаннями проектами автомобільного господарства

Ескіз

Дата

2016

Автори

Березенський, Руслан Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Технічній стороні побудови системи управління знаннями проектами/програмами/портфелями взагалі та окремо автомобільного господарства приділено недостатню увагу. Розглянуто підходи щодо побудови баз знань систем управління знаннями. Як основну модель знань взято продукційну модель, яка оперує правилами «ЯКЩО – ТО». Подано показники оцінки якості продукційних баз знань і методи їх побудови. Відповідні бази знань будуть складати основу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що входять до складу інформаційно-телекомунікаційних систем військових формувань та правоохоронних органів. Запропонований підхід потребує формалізації знань і досвіду управління діяльністю військових формувань та правоохоронних органів з розробки, експлуатації й застосування інформаційно-телекомунікаційних систем, накопичених експертами.

Опис

Ключові слова

модель, система управління знаннями проектів, база знань, підтримка прийняття рішення

Бібліографічний опис

Березенський Р. В. Побудова й оцінка баз знань систем управління знаннями проектами автомобільного господарства / Р. В. Березенський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 16-21. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced