Поняття та критерії класифікації суб'єктів малого підприємництва

Ескіз

Дата

2006

Автори

Похиленко, Ірина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юрінком Інтер

Анотація

Одним з основних факторів стабілізації економіки України є всебічний розвиток усіх видів та організаційних форм підприємств, у тому числі й малих. Досвід роботи суб’єктів малого підприємництва показав ряд позитивних особливостей у вирішенні ними як виробничих, так і соціальних завдань. Як правило, суб’єкти малого підприємництва успішно працюють як у великих, так і в малих містах, а також у селах. Суб’єктам малого підприємництва властива висока маневреність виробництва, здатність до швидкого впровадження нової техніки та технології, готовність до виправданого комерційного ризику.

Опис

В статті розглядаються питання щодо поняття та критеріїв класифікації суб'єктів малого підприємництва.

Ключові слова

підприємництво, мале підприємництво, класифікація суб'єктів малого підприємництва

Бібліографічний опис

Похиленко І. С. Поняття та критерії класифікації суб’єктів малого підприємництва / І. С. Похиленко // Вісник господарського судочинства / Вищий госп. суд. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 219 – 227. - Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset