Поняття та критерії класифікації суб'єктів малого підприємництва

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юрінком Інтер
Анотація
Одним з основних факторів стабілізації економіки України є всебічний розвиток усіх видів та організаційних форм підприємств, у тому числі й малих. Досвід роботи суб’єктів малого підприємництва показав ряд позитивних особливостей у вирішенні ними як виробничих, так і соціальних завдань. Як правило, суб’єкти малого підприємництва успішно працюють як у великих, так і в малих містах, а також у селах. Суб’єктам малого підприємництва властива висока маневреність виробництва, здатність до швидкого впровадження нової техніки та технології, готовність до виправданого комерційного ризику.
Опис
В статті розглядаються питання щодо поняття та критеріїв класифікації суб'єктів малого підприємництва.
Ключові слова
підприємництво, мале підприємництво, класифікація суб'єктів малого підприємництва
Бібліографічний опис
Похиленко І. С. Поняття та критерії класифікації суб’єктів малого підприємництва / І. С. Похиленко // Вісник господарського судочинства / Вищий госп. суд. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 219 – 227. - Бібліогр. : 30 назв.
Зібрання