Прогноз розвитку інфраструктури Києва в короткотерміновій перспективі

Ескіз

Дата

2015

Автори

Захарченко, Петро Володимирович
Гойко, Генадій Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Серед мегаполісів світу Київ є одним з найкрасивіших міст. Наявність сотень парків та скверів в середмісті, великих лісових масивів по околицях столиці, річки Дніпро, що ділить місто навпіл, дають змогу зменшити урбаністичний тиск на мешканців. Водночас місто відчуває гостру потребу у вільних територіях під забудову.

Опис

Ключові слова

інфраструктура Києва, прогноз розвитку інфраструктури Києва, масштабне підземне будівництво

Бібліографічний опис

Захарченко П. В. Прогноз розвитку інфраструктури Києва в короткотерміновій перспективі / П. В. Захарченко, Г. І. Гойко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 25 - 33. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset