Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора

Ескіз

Дата

2017

Автори

Міщук, Дмитро

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В перехідних режимах при роботі маніпулятора виникають коливання його виконавчої системи, які є наслідком нерівномірної роботи приводу,неврівноваженості механічної системи та пружних деформацій металоконструкції. Для встановлення взаємозв’язків між геометричними і силовими параметрами маніпулятора та параметрами пружних деформацій побудовано динамічну та матема- тичні моделі, що описують динаміку руху його стріли. В досліджені пружні деформації представлено у вигляді додаткового кута повороту основи стріли.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, динаміка, маніпулятор, динамічна модель, диференціальне рівняння, коливання, пружна опора, стрілова система

Бібліографічний опис

Міщук Д. Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора / Д. О. Міщук // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп.ред. М. К. Сукач . - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 90. - С. 11-18. Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset