Життєстійкість як одна з характеристик особистісного потенціалу студентської молоді2023

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Іваннікова Ганна Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Життєстійкість є цілісним системним утворенням, детермінованим зовнішніми умовами та внутрішніми факторами, що забезпечує збереження життєдіяльності особистості у стресових життєвих ситуаціях. Життєстійкість поєднується з деякими не менш важливими її індивідуальними особливостями, зокрема, цілями та цінностями, самоставленням, стильовими характеристиками поведінки, детермінованими установками та переконаннями щодо світу, соціального оточення і свого місця в ньому. Людина з високою життєстійкістю прагне керуватися у своєму житті певним ідеальним чином свого бачення, що дозволяє їй абстрагуватися від дрібниць життя та формулювати чіткі цілі свого майбутнього, а також спрямовувати на них свою активність, незважаючи на труднощі, креативно знаходити в них нові ресурси для просування до бажаного майбутнього
Опис
Ключові слова
особистісний потенціал, життєстійкість, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Іваннікова Г. В. Життєстійкість як одна з характеристик особистісного потенціалу студентської молоді / Г. В. Іваннікова // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 94 – 99. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 11 назв.