Дискретна оцінка площинної ерозії за методами короткобазисної фотограмметрії

Ескіз

Дата

2014

Автори

Мельник, В. М.
Мендель, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропонована методика дискретної оцінки площинної ерозії ґрунту із застосуванням методів короткобазисної фотограмметрії. Виготовлено спеціальну фотоустановку, тестовий об’єкт та здійснено їх калібрування. Розроблено методику стереознімання в польових умовах та отримано конкретні дані точності визначення об’ємів площинного змиву. Складено чіткі алгоритми фотограмметричної обробки отриманих знімків, у яких зменшено кількість обчислювальних операцій. Запропонований підхід зарекомендував себе як стійкий з огляду на значну поширеність проблеми недостатності вхідної інформації.Розглянуто елементи частотно-спектрального аналізу в ерозієзнавстві, які дають змогу виявляти мікрочастки ґрунту, найбільш піддатливі процесам ерозії.Розроблено схему аналізу поверхні досліджуваного ґрунту (класифікація вхідної інформації, обробка, отримання результатів дослідження), який зазнає ерозії. Запропоновано використовувати короткобазисну фотограмметрію як еталонний показник об’ємів змитого ґрунту для порівняння з багатьма відомими методами.

Опис

Ключові слова

стереовимірювання, ерозія, автокореляційна функція, короткобазисна фотограмметрія

Бібліографічний опис

Мельник В. М. Дискретна оцінка площинної ерозії за методами короткобазисної фотограмметрії / В. М. Мельник, В. П. Мендель // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 125-134. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced