Проблема збереження об’єктів історико-архітектурної спадщини в умовах глобалізації суспільства

Ескіз

Дата

2016

Автори

Чобітько, Оксана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Проблема збереження в автентичному вигляді об’єктів історико-архітектурної спадщини набула міжнародного значення, причому особливо помітною вона є в тих країнах, де не виконується в повному обсязі пам’яткоохоронне законодавство [1-3]. Незважаючи на те, що Україна приєдналася до міжнародних пам’яткоохоронних організацій і ратифікувала міжнародні правові документи в галузі охорони та реставрації пам’яток, було прийнято Закон «Про охорону культурної спадщини України» (2000 р.) і Державні будівельні нормативи з реставрації (склад, порядок розробки і затвердження науково-проектних документів), проте ситуація в пам’яткоохоронній і реставраційній галузях залишається критичною [4]. Не виконуються правила забудови в охоронних зонах, з’являються об’єкти несанкціонованого будівництва, нищаться пам’ятки для того, аби звільнити місце під нові хмарочоси.

Опис

Ключові слова

глобалізація, індустріалізація, об’єкти історико-архітектурної спадщини, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Чобітько О. М. Проблема збереження об’єктів історико-архітектурної спадщини в умовах глобалізації суспільства / О. М. Чобітько // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 106 - 110. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset