Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістюна основі ISO 9000

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ярка, Уляна Борисівна
Мина, Жанна Василівна
Пелещишин, Оксана Петрівна
Білущак, Тетяна Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Питання досягнення високої якості послуг одне з найбільш актуальних нині в Україні. Один із методів досягнення цієї мети є запровадження системи управління якістю СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Процес проходження стандартизації супроводжується оформленням великої кількості документів, тому постає питання раціонального підходу до оформлення та вибору найкращого методу створення такої документації, враховуючи її специфіку. Розглянуто програмне забезпечення та різну методику для створення таких документів. Основну увагу сконцентровано на вільному програмному забезпеченні, що є у необмеженому доступі в мережі Інтернет. Одним з універсальних методів автоматизації роботи є створення шаблонів документів. Наведено способи створення таких шаблонів за рахунок можливостей програм пакету OpenOfficeorg та на основі додаткового використання вбудованої мови програмування OpenOfficeorg. Basic. Створення та використання таких шаблонів дасть можливість швидко досягнути поставленої мети, уникнути помилок, забезпечити мінімальний час роботи над документацією СУЯ, тим самим поліпшити якість роботи та впровадити дані стандарти.

Опис

Ключові слова

система управління якістю, стандарти ISO 9001, документування процесів, шаблони документів

Бібліографічний опис

Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістю на основі ISO 9000 / У. Б. Ярка, Ж. В. Мина, О. П. Пелещишин, Т. М. Білущак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 162 - 169. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset