Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розвиток креативного потенціалу колективу вимагає аналізу поняття “креативність” та “креативний потенціал”, а також моделі розвитку персоналу. Розглянуто методи розвитку та формування творчого потенціалу колективу, а також критерії оцінки креативного продукту та їх комплексний опис з урахуванням теорії формування вимог до продуктів. Обґрунтовано критерії, які визначають особливості креативного продукту та його характеристики. Значна увага зосереджена на аналізі наявної моделі оцінки рівня розвитку персоналу, яка буде включати мотивацію та розвиток креативного потенціалу персоналу. Показано, як впливає розвиток персоналу на ефективну роботу підприємства та переваги, недоліки використання P-CMM моделі.
Опис
Ключові слова
креативний потенціал, креативність, креативний менеджмент, P-CMM, команда, колектив, менеджер, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Войтушенко А. А. Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства / А. А. Войтушенко, С. Д. Бушуєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 34 - 39. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання