Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Мова С# наразі є досить популярною та затребуваною, тому її вивчення у вищих навчальних закладах напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” є невід’ємною частиною у формуванні фахової компетентності майбутніх програмістів. Існує чимала кількість засобів розробки програм мовою С#, кожна з яких має свої переваги та недоліки Питання вибору середовища для програмування мовою С# є важливим не лише для викладача та студента, а й для навчального закладу в цілому. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення. На його основі розроблено та описано альтернативний візуальний редактор коду мови C# для навчальних цілей, який є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та має низькі системні вимоги.
Опис
Ключові слова
мова C#, середовище програмування, візуальний редактор коду, інтегроване середовище розробки, .NET, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів / М. І. Цюцюра, Т. О. Жирова, Н. О. Котенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 153 - 158. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання