Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Цюцюра, Микола Ігорович
Жирова, Тетяна Олександрівна
Котенко, Наталія Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Мова С# наразі є досить популярною та затребуваною, тому її вивчення у вищих навчальних закладах напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” є невід’ємною частиною у формуванні фахової компетентності майбутніх програмістів. Існує чимала кількість засобів розробки програм мовою С#, кожна з яких має свої переваги та недоліки Питання вибору середовища для програмування мовою С# є важливим не лише для викладача та студента, а й для навчального закладу в цілому. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення. На його основі розроблено та описано альтернативний візуальний редактор коду мови C# для навчальних цілей, який є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та має низькі системні вимоги.

Опис

Ключові слова

мова C#, середовище програмування, візуальний редактор коду, інтегроване середовище розробки, .NET, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Цюцюра М. І. Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів / М. І. Цюцюра, Т. О. Жирова, Н. О. Котенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 153 - 158. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset