Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дудар, Т. В.
Свіденюк, М. О.
Щербей, В. Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

У представленій статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку зсувонебезпечних процесів правобережної частини м. Києва. На основі даних топографічних карт та радіолокаційної зйомки побудовано зображення поширення чинників активізації зсувних процесів, зокрема зображення пологості земної поверхні, карти перепаду висот, карти літології зони аерації та підземних вод, а також точкового навантаження забудов. Вплив чинників на активізацію екзогенних геологічних процесів продемонстровано на прикладі Придніпровської та Лаврської зсувних ділянок.

Опис

Ключові слова

геоінформаційні системи, зсувонебезпечні процеси, топографічні карти, радіолокаційна зйомка, програмне середовище ArcGis

Бібліографічний опис

Дудар Т. В. Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок / Т. В. Дудар, М. О. Свіденюк, В. Я. Щербей // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2017. – Вип. 1 – 2 (23) . – С. 28 – 35 . – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced